Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádosti

Žádost osadního výboru pro rok 2014

Na schůzi nového osadního výboru Veselíčko ze dne 25.2.2014 byly navrženy tyto body pro realizaci od města Žďáru nad Sázavou.

1. Zbudování dopravních zrcadel z důvodu bezpečnosti silničního provozu (zatáčka u kulturního domu, křižovatka u č.p.26).

2. Oprava pozemních komunikací po obci až po křižovatku se silnicí č.19.

3. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood).

4. Snížení rychlosti na 3O km/h nebo označení obytné zóny dopravní značkou (u č.p.34).

5. Značení obce (Veselíčko, Veselíčko-Žďár nad Sázavou).

6. Zametání pozemních komunikací v obci po zimním období.

7. BIO odpady - kontejnery na BIO odpady (u hasičské zbrojnice, u obchodu se smíšeným zbožím).

8. Vývěsní tabule, lavička, odpadkový koš (u autobusové zastávky).

9. Dětské hřiště (lavičky, oplocení, osvětlení, atd.)

10. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové stanici.

11. Kulturní dům - možnost využití občanů Veselíčka pro kulturní využití.

Odpovědi na žádost pro rok 2014

1. Zrcadla zde umístěna nebudou. Po návštěvě a kontrole popisovaných míst ing. Kadlecem a Mgr. Brychtou bylo rozhodnuto, že umístění zrcadel není na místě. Po konzultaci bude alespoň snížena rychlost dopravní značkou na 30 km/h v celé obci, kromě hlavní silnice od Mělkovic směrem na Slavkovice.

2. Oprava komunikací by měla proběhnout během jara.  Již nyní jsou označeny úseky pro jejich opravu.

3. V plánu je oprava cesty formou navezení vyfrézovaného asfaltu a jeho uválení do děr a nerovností. Realizace by měla proběhnout ještě během tohoto roku.

4. Viz. bod 1.

5. Cedule ve směru od Lhotky bude vyměněna za ceduli s názvem Veselíčko, (nyní název Žďár nad Sázavou Veselíčko).

6. Zametání pozemních komunikací by mělo v celé obci proběhnout v brzké době.

7. Každý občan má nárok si zažádat o popelnici na BIO odpad. Popelnici dostane zdarma, ale zvýší se mu poplatek za služby. Občané Žďáru nad Sázavou platí poplatek za komunální odpad v plné výši, tj. 580 Kč za osobu za rok, občané Veselíčka, Radonína, Stržanova a Mělkovic mají slevu 50%, tj. 290 Kč za osobu za rok. Kdo si zažádá o popelnici na BIO odpad, tak se mu zvedne poplatek na plnou výši 580 Kč za osobu na rok, proto o popelnice na BIO odpad nemáme hromadně jako obec zájem. Kdo máte zájem, žádejte si sami za sebe. Jeden velký kontejner na BIO odpad zde umístěn nebude. Město má špatnou zkušenost s jeho obsahem. Lidé tam prý vhazují všechno možné.

8. U autobusové zastávky bude zřízena plakátovací plocha, lavička a odpadkový koš.

9. Hřiště bude kompletně oplocené. Dále se zhotoví dětské hřiště pro nejmenší, u kterého budou lavičky, odpadkový koš, osvětlení hrací plochy formou veřejného osvětlení a bude zde zaveden elektrický proud z důvodu konání různých akcí. Realizace by měla proběhnout v průběhu tohoto roku.

10. Chodník se bude řešit v příštím roce. Nechá se udělat návrh rozpočtu stavby a pokud bude rozhodnuto pro jeho realizaci, tak bude zahrnut do rozpočtu v příštím roce.

11. Kulturní dům se bude řešit poté, co se firma ODAS rozhodne ukončit provoz v něm. Zatím to vypadá, že by to mělo být do konce tohoto roku, ale to se včas dozvíme. Pokud tak bude, tak město nemá problém nám jej předat k užívání.

 

 

Žádost osadního výboru pro rok 2015

Na schůzi nového osadního výboru Veselíčko ze dne 17.9.2014 byly navrženy tyto body pro realizaci od města Žďáru nad Sázavou.

1. Kompletní přestavba hřiště a výletiště (dětské hřiště pro nejmenší samostatně oddělené od zbytku areálu, lavičky, oplocení celého objektu, osvětlení hřiště, vykácení stromů a celková úprava terénu).

2. Vybudování chodníku od autobusové zastávky k vlakové stanici.

3. Zbudování dopravních zrcadel z důvodu bezpečnosti silničního provozu (zatáčka u kulturního domu, křižovatka u č.p.26).

4. Oprava cesty (od obchodu směrem k firmě Benawood).

5. Vybudování zpevněné plochy pod kontejnery u hasičské zbrojnice (viz. Mělkovice). V této době je   tam pouze kontejner na plasty, tímto žádáme o doplnění kontejnerů na sklo a papír.

6. Zajistit odvodnění ulice (cesty) kolem čísel popisných 75, 68, 72 a 69, voda zde teče dolů na silnici a přes ni dále do zahrad a domů majitelů čísel popisných 30, 29 a 28.

7. Zajistit odvodnění či nějakým způsobem zabránit vyplavování písku a štěrku na silnici a křižovatku u obchodu z horní cesty od čísla popisného 53. Cesta je štěrková, písčitá a při každém větším dešti se vyplaví velké množství štěrku, písku na silnici a křižovatku u obchodu.

8. Kulturní dům…viz samostatná žádost

 

Věc: Žádost osadního výboru o navrácení domu kultury

Tímto dopisem Vás žádáme o navrácení domu kultury občanům Veselíčka, kteří ho budou využívat k účelům, ke kterým byl našimi předky postaven. Když ho v 60 letech naši předkové přestavěli pro účely pořádání kulturních a společenských akcí v obci, nikdy by je nenapadlo, že to dopadne takhle. Vnitřek budovy je téměř zničen a celé okolí kolem budovy vypadá tak jak vypadá. Uprostřed naše obce kde žijeme, máme tak akorát výhled na spoustu plechových kontejnerů a celkový nepořádek po zemi. Tohle se nám vůbec nelíbí. Nemluvím ani o nebezpečí těchto kontejnerů a součástek v nich, které jsou volně dostupné pro naše děti. Další problém, který nám vadí je doprava kolem budovy. Zatáčka je kolem ní je nebezpečná a co teprve teď, když se tam objevil velký kontejner. Potkat se tam s něčím větším (traktor, nákladní automobil), tak není ani kam uhnout. Nikdo nám ani neohlásil zásadní stavební práce uvnitř. Kompletně zničená podlaha a vybetonování vysoké vrstvy betonu místo parketů. Venku se najednou namísto asfaltu objevily betonové panely. Osadní výbor se ale nic nedozvěděl. Myslím si, že informování jsme mohli být. Přece jenom je to náš kulturní dům. Pro tohle jsme ho nestavěli, proto Vás žádáme o jeho navrácení. V obci se nemáme kde scházet. Je to jediná budova, kde by tato možnost byla. Pro všechny věkové generace. Mohu vyjmenovat něco z aktivit, které máme připraveny. Pro nejmenší by se zde konaly různé besídky, karnevaly, výstavy, divadelní představení, sportovní aktivity jako jsou florbal, stolní tenis atd. Konala by se tu různá cvičení pro seniory, děti a ženy. Děti by se měli kde scházet. Sbor dobrovolných hasičů nebo hokejisté by zde pořádali zábavy, plesy a další různá setkání. Zkrátka by byl kulturní dům hojně využíván pro kulturní dění v obci. Při každé akci, která se zde děje, musíme spoléhat na dobré počasí a tím se i spousta akcí odkládá nebo ruší. Tímto by se tento problém vyřešil. Já, předseda osadního výboru bych si vzal na starost chod a správu kulturního domu. Co jsem slyšel, tak tímto způsobem funguje škola ve Stržanově a není s tím žádný problém.

 

 

Věc: Požadavky osadního výboru Veselíčko na firmu ODAS

1.Zákaz parkování na travnatých plochách (domluva na místě)

2.Důkladnější úklid v okolí budovy (střepy, úlomky plastů na silnici a okolních plochách)

3.Odstranit kontejnery v rozích budovy (posunout dál od silnice, domluva na místě)

4.Do 7.00 hodin klid venku, práce pouze v budově

5.Žádné pračky a další spotřebiče na volných plochách (domluva na místě)

6.Po pracovní směně oplachtování kontejnerů s odpadem

7.Používání místností v patře KD osadním výborem a místní mládeží

8.Zřízení zrcadel (zatáčka u budovy, křižovatka kousek od budovy, upřesnění na místě)

9.Označení překážky na silnici v době potřebné při nakládání a vykládání

10.Uzavřeny všechny kontejnery v době mimo pracovní dobu (prázdné i plné)

11.Oprava střechy ve štítu (upřesnění na místě)

12.Vysazení vánočního stromu (z důvodu zničení zeleně, např. 2 smrky)

 

1. Dětské hřiště - kdy se dodělá ten kousek plotu ve spodní části hřiště (u autobusové zastávky), kdy bude doděláno zavírání brány na hřišti

 

2. Jak to vypadá s žádostí ohledně zrcadla na křižovatce tvaru T

 

3. Kulturní dům - chci Vás poprosit o sjednání schůzky se stavebním odbore, s panem Odvárkou, s námi, s Vámi, možná by se mohl zúčastnit i pan starosta a pan Kadlec, to nechám na Vás....dle mých informací tam bude ODAS pouze do konce listopadu

 

4. Není náhodou někde na úřadě nějaké osvětlení na vánoční stromek...budeme ho mít asi 2,5 až 3 metry vysoký...od nějakých zdrojů jsem slyšel, že město toho má dost....možná by nebyla špatná i výzdoba na sloupy, jak byla na Mělkovicích

 

5. Množí se mi dotazy od lidí, jak je to s popadaným listím

 

např. volala mi jedna paní, že kolem jejího pozemku shrabala listí ze stromů, které jsou na obecním pozemku, i ten prostor co shrabala je obecní, ale nechce to na svoje náklady nijak odvážet....je to zkrátka na hromadě....celkově je ale ve Veselíčku celkem dost veřejných prostorů, které se ani neshrabou... nemělo by město někoho poslat??...nebo to máme dělat sami a jen třeba někdo alespoň přijede a listí odveze??....zkuste mi to prosím nějak zjistit...děkuji

 

Aktuální požadavky OV,  červenec 2016

 

Chtěli bychom na hřiště nějaké koště, lopatu a hrabičky. Máme kupovat nebo město něco má?? 

Prosím o zakoupení, proplacení z  položky osadních výborů.

 

Zda je možnost umístit plastový kontejner pro komunální odpad na hřiště, do teď používáme plechové sudy, které již dosluhují.

Ano – ale za vývoz, odvoz odpadků budete zodpovědní vy – sami si budete odnášet do kontejnerů, popelnic.

 

Pan Odvárka slíbil do konce června úklid okolo KD, panely, rampa. Do dnešního dne se nic neděje.

V plánu cca v druhé polovině srpna (15.8. – 19.8.2016). 15.8. schůzka přímo u KD – poprosím Vás, nebo pana Brabce, Michala o účast, přesný čas zatím nevím – pan Odvárka mi bude volat, hned Vám dám zprávu.

 

Jak to vypadá se zrcadlem, o které jsme žádali začátkem roku.      

Odbor dopravy posoudí, odbor komunálních služeb případně zrealizuje.

 

Jak to vypadá s kanálem a cestou u Brostíkových?

Konec července, dnes si to ještě zkontrolujeme, mělo by být již něco hotovo, dnes zkontrolujeme.

 

Návrh vysázení zeleně Zahrady Vysočina, měl by Vám to nabídnout pan Uhlíř. Kdyžtak se ho zkuste zeptat.

Přivezu dnes – vyzvedla jsem vám je.

 

Můžeme spustit akci vydláždění pod kontejnery a chodník kolem hasičárny. Hasiči by již začali pracovat na chodníku, plac pod kontejnery zařídí město.

Ano, řekněte prosím kdy a kam máme přivézt materiál?

 

Prosil bych zaslat tabulku našich požadavků, kde uvidíme co je splněno a co ne. 

Ano, po odsouhlasení na naší schůzce, případně dopsání dalších bodů.